LIFE | Dự Án

LIFE | Dự Án

LIFE | Dự Án

LIFE | Dự Án

LIFE | Dự Án
LIFE | Dự Án
lifevietnam@life-vietnam.org
Trang Chủ / CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG / CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG / DỰ ÁN / Dự Án Quỹ Toàn Cầu Phòng Chống HIV/AIDS
Dự Án Quỹ Toàn Cầu Phòng Chống HIV/AIDS

Tên dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong  phòng, chống HIV/AIDS

 

Bối cảnh:

Năm 2014, Quỹ Toàn cầu (QTC) đã đưa ra mô hình tài trợ mới với mục tiêu: “Đầu tư để đạt hiệu quả tối đa” với những định hướng sau: (i) Đầu tư dựa trên chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; (ii) Ưu tiên nguồn lực cho những khu vưc có tình hình dịch cao, nhiều đối tượng dễ bị nhiễm HIV; (iii) Đầu tư cho các can thiệp hiệu quả cao cho các nhóm quần thể dễ nhiễm HIV (KP) (người nghiện chích ma túy, gái mại dâm và nam quan hệ tình dục với nam); (iv) Lồng ghép triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và lao và (v) Đảm bảo chính phủ đóng góp ít nhất 20% ngân sách cho chương trình.

 

Tháng 11 năm 2014, Đề xuất Quốc gia về Chương trình Lao và HIV giai đoạn 2015-2017 của Việt Nam (bao gồm Bộ Y tế và VUSTA) đã được QTC phê duyệt. Theo đó, sau 04 năm thực hiện dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2014, VUSTA đã có đủ năng lực để trở thành Cơ quan nhận tài trợ chính (PR) từ QTC. VUSTA sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (TCXH) trong phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 1/7/2015 – 31/12/2017.

 

Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC)

 

Địa bàn dự án: 5 tỉnh/thành phố Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu

 

Thời gian triển khai dự án: 7/2015 đến 12/2017

 

Mục tiêu dự án chung: Trong khuôn khổ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017, Dự án VUSTA thực hiện với mục tiêu tổng quát là “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng (CBO) trong thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,3% vào năm 2020 và giảm các tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

 

 

Với mục tiêu tổng quát trên, dự án được thực hiện với 3 mục tiêu cụ thể là:

(1) Cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV cho những người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, người quan hệ đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm cao.

(2) Củng cố hệ thống cộng đồng nhằm tạo điều kiện để cộng đồng tham gia hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

(3) Tạo môi trường thuận lợi về pháp lý cho các nhóm chính tiếp cận dịch vụ y tế.

 

Nhìn chung dự án đã đạt vượt mức các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2015-2017.

 

Chiến lược can thiệp

 

 

Đánh giá chung về kết quả dự án

Các chỉ số cam kết về chỉ tiêu của Trung tâm LIFE đạt 100.9% so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ chuyển gởi xét nghiệm HIV đạt 85.8%, phát hiện dương tính 5.1%, kết nối điều trị 95.7% và điều trị ARV đạt 100%. Kết quả này thể hiện CBO đã và đang tiếp cận đúng khách hàng thuộc các nhóm đích và các mô hình đang áp dụng như online, ILOM, PDI, chi trả theo hiệu suất vẫn còn phát huy hiệu quả rõ nét.

 

Bài học kinh nghiệm:

1. Năng lực của các CBO đã được nâng cao đáp ứng được nhu cầu cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV cho nhóm đích, tính bình quân mỗi CBO đang quản lý 1.061 khách hàng/ CBO, các CBO đã biết tự quản lý nhân sự, tài chính, M&E, chuyên môn kỹ thuật.

2. Xây dựng hệ thống cộng đồng CBO có thể vững vàng về chuyên môn và tổ chức là điều không dễ. Đòi hỏi đơn vị thực hiện dự án phải hết sức hiểu các tổ chức cộng đồng và xây dựng hệ thống phù hợp để phát huy tối đa nguồn lực của các tố chức này. 

3. Xây dựng năng lực cho các CBO để phát triển bền vững thành các doanh nghiệp xã hội để có thể huy động từ các nguồn lực từ các dự án cũng như tự bán được dịch vụ của doanh nghiệp mình là con đường dài đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ các cơ quan ban ngành thuộc hệ thống nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế.

4. Ước lượng quần thể nguy cơ cao trên địa bàn chưa được thống nhất gây khó khăn cho việc thiết kế chương trình để đạt được các mục tiêu 90-90-90.

5. Can thiệp trên nhóm IDU đang gặp nhiều khó khăn cả về tiếp cận và cung cấp các vật phẩm y tế do sự biến động và đặc điểm thay đổi của nhóm đích.

6. Kết nối IDU (+) vào chương trình điều trị hiện nay gặp nhiều khó khăn và đến từ 2 phía: bản thân IDU ít quan tâm đến sức khoẻ nên không quan tâm tham gia chương trình điều trị, hoặc có được các CBO kết nối vào OPC rồi thì cũng dễ không tuân thủ điều trị. Theo qui định các cơ sở y tế thường tiếp nhận điều trị cho những NCH cần có các giấy tờ như có hộ khẩu tại địa phương/có giấy đăng ký tạm trú, giấy tờ tùy thân trong khi một số IDU không đáp ứng được yêu cầu này.

7. Các CBO đã đồng loạt thực hiện được hoạt động Laytest. Điều này rất thuận lợi cho các nhóm KP có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ xét nghiệm để biết tình trạng HIV của mình.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Mình ngàn lần cảm ơn cha mẹ, những người thân yêu đã chịu đựng lời ra tiếng vào vì con suốt bao tháng năm dài mà vẫn...
Vui nhất là cô em gái nhỏ mà em rất thương và chăm sóc chu đáo, khi được hỏi đùa: “Anh Hai là trai hay gái?”, bé trả...
[Xem Thêm]
Tin tức
Các chuyên gia cộng đồng là những người tư vấn và huấn luyện cho đôi ngũ Top 10 Thiên thần Thế kỷ bởi các bạn là những...
Trong hội thảo, TOP 10 thí sinh lần lượt tham gia vào hai toạ đàm chủ đề “Luật Chuyển đổi Giới tính tác động như thế...
[Xem Thêm]