Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -

Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -

Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -

Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -

Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -
Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới -
lifevietnam@life-vietnam.org
Trang Chủ / CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG / CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG / DỰ ÁN / Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới
Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính & Dịch vụ YT-XH nhạy cảm giới

1. Tên đầy đủ của dự án

Người chuyển giới nữ lên tiếng về nhu cầu có Luật Chuyển đổi giới tính và Dịch vụ Y tế - Xã hội nhạy cảm giới (Trans-VOTE)

 

2. Nhà tài trợ

Quỹ Sáng kiến Địa phương Canada (CFLI)

 

3. Bối cảnh dự án

Trên toàn thế giới, người chuyển giới chịu đựng nặng nề sự kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực, lạm dụng giới tính, cách ly, bài trừ khỏi xã hội. Sự tước quyền và lòng tự trọng bị lấy đi khiến người chuyển giới, đặc biệt là chuyển giới nữ ít có cơ hội hay khả năng được đòi hỏi việc sử dụng bao cao su. Điều này làm cho họ ít có cơ hội/ khả năng để tiếp cận các dịch vụ, cũng như tổn thương sức khỏe và lợi ích của họ, đặt họ vào nguy cơ nhiễm HIV cao hơn. Nhiều báo cáo khoa học chỉ ra rằng người chuyển giới nữ trên khắp thế giới phải chịu đựng sự kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực, lạm dựng giới tính, cách ly, bài trừ khỏi xã hội.

 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể với những vấn đề liên quan đến người chuyển giới. Luật dân sự Việt Nam 2015 đã công nhận việc chuyển giới, người chuyển giới sau khi thực hiện chuyển giới có quyền và nghĩa vụ đăng kí thay đổi tình trạng phù hợp theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được thay đổi theo Bộ luật Dân sự và các luật liên quan khác. Điều 37 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Thủ tưởng Chính phủ cũng đã công bố kế hoạch để thực hiện luật này (ban hành Quyết định số 243/QD-TTg ngày 02/05/2016), theo đó Bộ Y tế nghiên cứu và đề xuất phát triển văn bản pháp luật về chuyển giới.

 

Trong hội thảo vận động chính sách tại Hà nội vào tháng 06 năm 2018 “Người chuyển giới: Những vấn đề Xã hội và Pháp luật” với sự tham gia của hai thành viên Quốc hội, đại diện Liên Hiệp Quốc, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng chuyển giới, người chuyển giới tại Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh rằng họ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong đời sống xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, cơ hội nghề nghiệp và các dịch vụ khác do sự không đồng nhất giữa diện mạo của họ và chứng minh nhân dân. “Chúng tôi không yêu cầu các quyền đặc biệt. Chúng tôi chỉ cần được đối xử bình đẳng như tất cả mọi người”, một chuyển giới nữ phát biểu.

 

Sau khi hoàn thành dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam" do Quỹ Sáng kiến Địa phương Canada tài trợ năm 2017, Trung tâm LIFE nhận thấy cần nâng cao nhận thức cho nhiều người hơn như công chúng nói chung, nhân viên xã hội, nhân viên pháp lý, sinh viên, các doanh nghiệp… về người chuyển giới và những vấn đề sức khỏe, xã hội, quyền của họ. Người chuyển giới có quyền hưởng tất các dịch vụ mà không bị kỳ thị như tất cả mọi người và cần gấp một bộ luật về người chuyển giới mang tính bảo vệ và toàn diện để giúp họ giải quyết được những vấn đề trên. Việc làm cho người dân, người cung cấp dịch vụ, nhà hoạch định chính sách hiểu về người chuyển giới và tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng này làm việc và đóng góp năng lực của họ là rất quan trọng.

 

4. Mục tiêu dự án

  • Tạo cơ hội cho người chuyển giới nữ tiếp cận các dịch vụ y tế, pháp luật và vấn đề việc làm.
  • Thúc đẩy việc thừa nhận về giới tính của người chuyển giới nữ tại Việt Nam

 

5. Các hoạt động chính của dự án

a. Tạo ra một “Nhóm tư vấn người chuyển giới” để đưa ra những lời khuyên, và phản hồi từ các cộng đồng người chuyển giới về việc dự án lập kế hoạch truyền thông, các chủ đề thảo luận

b. Triển khai sáu buổi tọa đàm về các vấn đề của người chuyển giới, gồm ba buổi tọa đàm trực tuyến và ba buổi tọa đàm trực tiếp​

 

Những đề tài được thảo luận tại các buổi tọa đàm sẽ được chia thành ba chủ đề khác nhau như sau:

Chủ đề 1: Những sợ hãi về người chuyển giới, định kiến về giới, bản dạng giới, biểu hiện về giới và các vấn đề về người chuyển giới

Chủ đề 2: Nhu cầu y tế của người chuyển giới – sức khỏe sinh sản và tình dục, sử dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần

Chủ đề 3: Từ sự phân biệt đối xử và bạo lực về giới làm thế nào để thúc đẩy sự công nhận giới tính hợp pháp và dịch vụ xác định giới tính cho người chuyển giới.

c. Thường xuyên chia sẻ và thu thập thông tin mới nhất, những câu chuyện, phản hồi về các hoạt động dự án với người chuyển giới

 

6. Kết quả mong đợi

  • Các nhà cung cấp dịch vụ y tế, các cơ quan quản lý y tế, xã hội và pháp luật, cơ quan công an, phóng viên truyền thông đại chúng và bản thân cộng đồng người chuyển giới có hiểu biết tốt hơn về nhu cầu và các vấn đề của người chuyển giới.
  • Tăng cường tiếng nói của người chuyển giới và giúp họ hành động.
  • Công chúng, các cơ quan nhà nước, nhân viên xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ y tế hiểu biết về tình dục và các đặc tính tình dục của người chuyển giới và những vấn đề họ gặp phải về bình đẳng giới tính, nhạy cảm giới, kỳ thị, phân biệt đối xử và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe và cuộc sống của người chuyển giới.
  • Gia tăng mối quan tâm về người chuyển giới nữ và sự ủng hộ của công chúng đối với Luật Chuyển giới tính.
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Mình ngàn lần cảm ơn cha mẹ, những người thân yêu đã chịu đựng lời ra tiếng vào vì con suốt bao tháng năm dài mà vẫn...
Vui nhất là cô em gái nhỏ mà em rất thương và chăm sóc chu đáo, khi được hỏi đùa: “Anh Hai là trai hay gái?”, bé trả...
[Xem Thêm]
Tin tức
Các chuyên gia cộng đồng là những người tư vấn và huấn luyện cho đôi ngũ Top 10 Thiên thần Thế kỷ bởi các bạn là những...
Trong hội thảo, TOP 10 thí sinh lần lượt tham gia vào hai toạ đàm chủ đề “Luật Chuyển đổi Giới tính tác động như thế...
[Xem Thêm]