Comments are off for this post

A climate resilient livelihood model: ‘2 rice-1 fish’ rotation farming and using biofertilizers for rice cultivation

Hoạt động sinh kế 2 lúa 1 cá sử dụng phân bón sinh học cho cây lúa


Chương trình nâng cao năng lực phụ nữ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu
 do SIDA tài trợ thông qua Huairou Commission, Trung tâm LIFE và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Cần Thơ phối hợp thực hiện

The ‘Community Women Resilience Building’ Project, funded by SIDA through Huairou Commisson and implemented by the LIFE Centre in collaboration with the Women’s Union of Can Tho City

Comments are closed.