THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Nam”

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-LIFEngày 31/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Nam”; Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham dự...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc”

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-LIFE ngày 31/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc”; Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Sửa chữa và cải tạo văn phòng LIFE

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa và cải tạo văn phòng LIFE”  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu Đào tạo kỹ năng khai vấn cho các DOME

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo kỹ năng khai vấn cho các DOME trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ địa phương phát...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu làm chuỗi video clip SAFE-UNI STATION

Căn cứ Quyết định số QĐ 22/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm chuỗi video clip SAFE-UNI STATION  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Thiết kế và cung cấp và thi công bảng hộp đèn cho các DOME

Căn cứ Quyết định số 21/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế và cung cấp và thi công bảng hộp đèn cho các DOME”  cho Dự án Hỗ trợ...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE video cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng trò chơi của ứng dụng D.Health

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng trò chơi của ứng dụng D.Health”  cho Dự...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?