Đối tác cộng đồng

[vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd19e690bf8a” field_from_965=”field_5bacb5280b99d”]

Thông tin

Tên đối tác

[vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd19e690bf8a” field_from_965=”field_5bacb5280b99d”]

Lãnh đạo

[vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5e0ea0248cf72″ field_from_965=”field_5bacb5620b99e”]

Lĩnh vực

[vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd19e7c0bf8b” field_from_965=”field_5bacb5620b99e”]

Liên hệ

[vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd1a2313113d” field_from_965=”field_5bacb6060b9a1″ el_class=”cbo-diachi”][vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd1a25631140″ field_from_965=”field_5bacb6060b9a1″ el_class=”cbo-sdt”][vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd1a2373113e” field_from_965=”field_5bacb62b0b9a2″ el_class=”cbo-email”][vc_acf field_group=”1880″ field_from_1880=”field_5cd1a2533113f” field_from_965=”field_5bacb62b0b9a2″ el_class=”cbo-facebook”]

Giới thiệu

Nhóm Bạn Và Tôi thành lập vào năm 2015 mang sứ mệnh hỗ trợ cho nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng, tầm nhìn của nhóm đến năm 2020 nhóm sẽ trở thành một tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân. Những ngày đầu mới thành lập nhóm gặp nhiều khó khăn do khái niệm về nhóm nguy cơ cao còn mới lạ tại địa bàn huyện Cam Lâm, Cam Ranh và cộng đồng còn kỳ thị đối với các nhóm đối tượng này. Với sự đồng hành của Trung tâm LIFE, hỗ trợ của dự án Quỹ toàn cầu nhóm đã được tập huấn kiến thức HIV/AIDS, kỹ năng tư vấn xét nghiệm… đến nay nhóm có thể tự thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS cho khách. Nhờ sự gần gũi, thân thiện của nhóm khách hàng ngày càng tin tưởng tham gia các hoạt động do nhóm triển khai. Đồng thời, nhóm được trung tâm y tế địa phương tin tưởng giao phó thực hiện các hoạt động dự phòng trong phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Nhóm Bạn và Tôi hy vọng sẽ hỗ trợ cho nhiều người có nguy cơ cao biết được tình nhiễm và có hành vi an toàn, góp phần vào mục tiêu 90 – 90 – 90 của tỉnh Khánh Hòa.

Log in with your credentials

Forgot your details?