Ngày 10/12/2019, Hội thảo Triển khai Kế hoạch Hoạt động 2020 của Dự án USAID C-Link và USAID-PATH Healthy Markets diễn ra tại Đồng Nai. Trung tâm LIFE và tổ chức PATH phối hợp thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, đại diện các bệnh viện tỉnh/huyện, phòng khám ngoại trú (OPC), 5 tổ chức cộng đồng (CBO) tại Đồng Nai và 2 mạng lưới cộng đồng tăng cường từ TP.HCM.

Bs Phan Hải Nam, Phó GĐ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc

Tại hội thảo, Trung tâm LIFE và tổ chức PATH chia sẻ kết quả hoạt động của dự án C-Link và Healthy Markets tại Đồng Nai trong năm tài chính 2019 và trình bày kế hoạch 2020.Trong năm vừa qua, CBO phát hiện 578 ca dương tính với HIV và kết nối hầu hết khác hàng vào điều trị ARV và phát hiện 43 ca nhiễm cấp từ chương trình AHI. 83% ca nhiễm mới của cả tỉnh được tiếp cận bởi các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO).

Mô hình nâng cao năng lực của Trung tâm LIFE với các CBO tại Đồng Nai

ThS. Nguyễn Nguyên Như Trang, Giám Đốc Trung tâm LIFE (ở giữa) tham gia hội thảo

Năm 2020, Hoạt động dự án tiếp tục tăng tốc phát hiện ca dương tính HIV mới và kết nối điều trị, đẩy mạnh sử dụng PrEP trong nhóm khách hàng có nguy cơ cao, nâng cao kỹ năng tư vấn và khai tháo bạn tình, bạn chích của người có H, cải thiện kỹ năng truyền thông và quảng bá dịch vụ, cho CBO. Các vấn đề được thảo luận sôi nổi gồm có sự hỗ trợ giữa các phòng khám ngoại trú và CBO cùng những khó khăn thách thức trong năm sắp tới.

Hội thảo kết thúc với sự cam kết và đồng thuận hỗ trợ của các tổ chức cho chương trình phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai nhằm đạt mục tiêu 90-90-95 vào năm 2020.

Toàn cảnh tại hội thảo triển khai dự án Healthy Market và CLINK 2020 tại Đồng Nai