TIN TỨC & SỰ KIỆN

CBOs sáng tạo, thực hiện dự án và hỗ trợ khách hàng hiệu quả trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19.

#CBOs #SángTạo #COVID19

Từ tháng 02/2020, tình hình COVID-19 ở Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp dẫn đến cách ly toàn xã hội trong tháng Tư. Từ đó, dự án Tăng cường Kết nối Cộng đồng phía Nam (C-Link) đối mặt với những khó khăn như: khách hàng và nhân viên CBOs bỏ về quê, khó tiếp cận khách hàng, thiếu trang bị bảo hộ cá nhân PPE, và đối tác là các cơ sở ý tế bận rộn phòng chống COVID-19.

Fig. Các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS do LIFE phối hợp CBOs cung cấp, nhằm đáp ứng dịch COVID-19

Từ đó, CBOs đã sáng tạo đổi mới chuyển sang các hình thức làm việc từ xa và trực tuyến, từ việc vận hành tổ chức CBOs cho đến thực hiện các chỉ tiêu của dự án. Ngoài ra, CBOs còn sử dụng ứng dụng điện thoại Zalo hỗ trợ khách hàng về mặt tâm lý, sức khỏe miễn nhiễm cũng như đảm bảo khách hàng luôn có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ HIV.

Kết quả đạt được vô cùng tốt đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai: thực hiện được 8 cuộc livestream, tiếp cận và tư vấn online được 2.825 khách hàng; 18 khách hàng được chuyển gửi xét nghiệm khẳng định tại cơ sở y tế ở địa phương của khách hàng quay về quê; thay mặt mặt 433 khách hàng nhận và chuyển thuốc ARV và PrEP.

CBOs thể hiện được tình thần cam kết và sáng tạo nhằm vượt qua những rào cản khó khăn, thực hiện dự án và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả.

12/05/2020. ThS. Nguyễn Quốc Gia viết.

Thảo luận

Ý kiến đóng góp của bạn

12 Comments
 1. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-04

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599195190&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599195190&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599195190&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599195190&p=v1

 2. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-05

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599204908&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599204908&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599204908&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599204908&p=v1

 3. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-05

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599217965&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599217965&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599217965&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599217965&p=v1

 4. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-05

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599229872&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599229872&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599229872&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599229872&p=v1

 5. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-05

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599263091&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599263091&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599263091&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599263091&p=v1

 6. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-05

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599275383&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599275383&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599275383&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599275383&p=v1

 7. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-06

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599284068&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599284068&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599284068&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599284068&p=v1

 8. Joe Miller 9 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343
  Date: 2020-09-06

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599294615&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.
  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599294615&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599294615&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: https://gohostingdomains.com/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1599294615&p=v1

 9. Joe Miller 7 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343

  Date: 2020-11-01

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: http://godomainanal.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1604129688&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.

  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: http://godomainanal.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1604129688&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: http://godomainanal.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1604129688&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: http://godomainanal.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1604129688&p=v1

 10. Joe Miller 7 tháng ago

  IMPORTANCE NOTICE

  Notice#: 491343

  Date: 2020-11-23

  Expiration message of your life-vietnam.org

  EXPIRATION NOTIFICATION

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: http://yourdomainbasic.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1606033898&p=v1

  This purchase expiration notification life-vietnam.org advises you about the submission expiration of domain life-vietnam.org for your e-book submission.

  The information in this purchase expiration notification life-vietnam.org may contains CONFIDENTIAL AND/OR LEGALLY PRIVILEGED INFORMATION from the processing department from the processing department to purchase our e-book submission. NON-COMPLETION of your submission by the given expiration date may result in CANCELLATION of the purchase.

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: http://yourdomainbasic.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1606033898&p=v1

  ACT IMMEDIATELY. The submission notification life-vietnam.org for your e-book will EXPIRE WITHIN 2 DAYS after reception of this email

  This notification is intended only for the use of the individual(s) having received this message.

  PLEASE CLICK ON SECURE ONLINE PAYMENT TO COMPLETE YOUR PAYMENT

  SECURE ONLINE PAYMENT: http://yourdomainbasic.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1606033898&p=v1

  Non-completion of your submission by given expiration date may result in cancellation.

  All online services will be restored automatically upon confirmation of payment. Delivery will be completed within 24 hours.

  CLICK UNDERNEATH FOR IMMEDIATE PAYMENT:

  SECURE ONLINE PAYMENT: http://yourdomainbasic.site/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1606033898&p=v1

 11. Joe Miller 4 tháng ago

  Notice#: 491343
  Date: 2021-02-02

  YOUR IMMEDIATE ATTENTION TO THIS MESSAGE IS ABSOLUTELY NECESSARY!

  YOUR DOMAIN life-vietnam.org WILL BE TERMINATED WITHIN 24 HOURS

  We have not received your payment for the renewal of your domain life-vietnam.org

  We have made several attempts to reach you by phone, to inform you regarding the TERMINATION of your domain life-vietnam.org

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://domain-register.ga/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1612194723&p=v1

  IF WE DO NOT RECEIVE YOUR PAYMENT WITHIN 24 HOURS, YOUR DOMAIN life-vietnam.org WILL BE TERMINATED

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://domain-register.ga/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1612194723&p=v1

  ACT IMMEDIATELY.

  The submission notification life-vietnam.org will EXPIRE WITHIN 24 HOURS after reception of this email

 12. Joe Miller 4 tháng ago

  Notice#: 491343
  Date: 2021-02-02

  YOUR IMMEDIATE ATTENTION TO THIS MESSAGE IS ABSOLUTELY NECESSARY!

  YOUR DOMAIN life-vietnam.org WILL BE TERMINATED WITHIN 24 HOURS

  We have not received your payment for the renewal of your domain life-vietnam.org

  We have made several attempts to reach you by phone, to inform you regarding the TERMINATION of your domain life-vietnam.org

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://domain-register.ga/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1612201290&p=v1

  IF WE DO NOT RECEIVE YOUR PAYMENT WITHIN 24 HOURS, YOUR DOMAIN life-vietnam.org WILL BE TERMINATED

  CLICK HERE FOR SECURE ONLINE PAYMENT: https://domain-register.ga/?n=life-vietnam.org&r=a&t=1612201290&p=v1

  ACT IMMEDIATELY.

  The submission notification life-vietnam.org will EXPIRE WITHIN 24 HOURS after reception of this email

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?