Đối tác cộng đồng

GIA TỘC RỒNG

Thông tin

Tên đối tác

GIA TỘC RỒNG

Lĩnh vực

Sức khỏe Cộng đồng

Đối tượng chăm sóc

Nam quan hệ đồng giới

Liên hệ

239/7A Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
0944.113.027
cauberongdo84@yahoo.com.vn,
facebook.com/GIA-T%E1%BB%98C-R%E1%BB%92NG-434496449982660/

Giới thiệu

GIA TỘC RỒNG được thành lập từ năm 2004, ban đầu gồm có 10 thành viên với mục đích gắn kết các bạn MSM với nhau, tạo sân chơi bổ ích cho cộng đồng. Từ năm 2010 đến nay, GIA TỘC RỒNG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi dự phòng HIV, tư vấn và xét nghiệm và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và điều trị HIV cho cộng đồng MSM. Năm 2017, CBO Sống Thật không thể tiếp tục tham gia hoạt động dự án và chuyển giao nhóm lại cho GIA TỘC RỒNG. Vì vậy, kể từ năm 2018, GIA TỘC RỒNG chính thức tham gia dự án USAID C-link và dự án Quỹ Toàn Cầu-VUSTA.

Kết quả đạt được

Từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018, nhóm Gia Tộc Rồng đã tiếp cận và xét nghiệm được 1235 MSM trong đó 114 được xác định HIV dương tính và chuyển gửi thành công vào chương trình điều trị ARV.

Định hướng phát triển trong 5 năm tới

1. Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình dự phòng và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS cho cộng đồng MSM-TG
2. Đẩy mạnh hoạt động lay test và self test
3. Tăng cường các hoạt động kinh doanh tạo sinh kế để phát triển bền vững nhóm
4. Liên kết với các cơ sở y tế công và tư thân thiện để hỗ trợ tốt cho khách hàng.

Log in with your credentials

Forgot your details?