Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Ngày 31/8/2022 Trung tâm Nâng cao chất lượng cuốc sống (LIFE) đã đăng tải Thư mời thầu số 11/TM-LIFE và chi tiết Hồ sơ yêu cầu để mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

Nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu quan tâm, Trung tâm Nâng cao chất lượng cuốc sống (LIFE) trân trọng thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS), với các thông tin như sau:

  • Thời điểm đóng thầu (sau khi gia hạn): 09 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2022.
  • Thời điểm mở thầu (sau khi gia hạn): 09 giờ 30, ngày 14 tháng 9 năm 2022.

Các nội dung khác tại Thư mời thầu và Hồ sơ yêu cầu đính kèm nêu trên không được nêu tại thông báo này vẫn có hiệu lực.

Thông tin văn bản đính kèm.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?