Căn cứ Quyết định số 1316/2022/QĐ-LIFE ngày 14/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước  trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần du lịch VTourist.

– Địa chỉ: 117 Nguyễn Lâm, Phường 06, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

– Giá trúng thầu: 1.180.500.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm tám mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.).

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty Cổ Phần Phần Mềm Bravo được biết và mời Công ty Cổ Phần Phần Mềm Bravo đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

THÔNG TIN VĂN BẢN TẠI ĐÂY

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?