Đối tác cộng đồng

NIỀM TIN

Thông tin

Tên đối tác

NIỀM TIN

Lĩnh vực

Sức khỏe Cộng đồng

Đối tượng chăm sóc

Trẻ sống chung với HIV
Phụ nữ sống chung với HIV

Liên hệ

466/1 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, TP. HCM
0909.621.918
br.phung@gmail.com
facebook.com/V%C6%B0%E1%BB%A3t-S%C3%B3ng-2195413754080434/

Giới thiệu

Nhóm Niềm Tin được thành lập từ năm 2013, ban đầu thành viên nòng cốt của nhóm là Phụ nữ NCH và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Mục đích của nhóm là hỗ trợ chị em Phụ nữ NCH mạnh dạn chia sẻ, bọc bạch tâm tư nguyện vọng để nói lên tiếng nói từ đáy lòng mình và vận động các chị em cùng cảnh ngộ tham gia vào các chương trình cộng đồng góp phần Phòng, chống HIV/AIDS.

Trong quá trình hoạt động, ngoài chị em Phụ nữ NCH nhóm nhận thấy còn có nhiều đối tượng thuộc các nhóm dễ bị tổn thương khác như: Nhóm tiêm chích ma túy (TCMT), nhóm chị em Lao động tình dục (PNBD) có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng. Từ đó nhóm quyết định phát triển thêm thành viên để tiếp cận, truyền thông trực tiếp, cung cấp các dịch vụ can thiệp giảm hại, tư vấn, xét nghiệm và hỗ trợ kết nối điều trị cho nhóm TCMT và PNBD.

Kết quả đạt được

Dự án Quỹ Toàn Cầu
Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018 đã cung cấp dịch vụ dự phòng, cho 720 TCMT-PNBD, 653 người được tư vấn xét nghiệm và chuyển gửi 43 người phát hiện dương tính với HIV và hỗ trợ các ca nhiễm HIV này vào chương trình điều trị đạt 100% kết nối điều trị HIV/AIDS.

Dự án Tăng cường kết nối cộng đồng Phòng, chống HIV phía nam.
Từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 08 năm 2018, Nhóm tiếp cận, tư vấn, xét nghiệm HIV cho 224 MSM và BTBC, chuyển gửi kết nối vào chương trình điều trị HIV/AIIDS cho 26 người dương tính với HIV.
Đạt 100% kết nối dịch vụ điều trị HIV.
Trong khuôn khổ dự án, Nhóm Niềm Tin góp phần vào công cuộc Phòng, chống HIV/AIDS nhằm đạt mục tiêu 90-90-90 của Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam.

Định hướng phát triển trong 5 năm tới

1. Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình dự phòng và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS cho
cộng đồng các nhóm dễ bị tổn thương ( TCMT, PNBD, MSM, TG, BTBC v.v…)
2. Tăng cường hoạt động xét nghiệm Lay test
3. Phát triển hoạt động sinh kế, tăng thu nhập cho thành viên nhóm và gây quỹ duy trì nhóm
4. Liên kết thân thiện với các cơ sở y tế công và tư để hỗ trợ tốt cho khách hàng

Log in with your credentials

Forgot your details?