Trung tâm LIFE

Giới thiệu

Câu chuyện

Ngọn lửa đam mê

LIFE hiện tại đang triển khai những phương pháp linh hoạt sáng tạo, nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu và đặc trưng riêng của từng nhóm cộng đồng. Thật vậy, LIFE áp dụng công nghệ kỹ thuật mới trong các hoạt động Giám sát, Đánh giá và Truyền thông, góp phần cải thiện hiệu quả tác động.

LIFE đặt tiêu chí vào phát triển bền vững, bằng cách kết nối, hỗ trợ và nâng cao năng lực các cộng đồng dễ bị tổn thương và các nhóm tổ chức đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của họ.

Các nhóm tổ chức học cách vận hành quản lý hoạt động nhóm, kỹ năng truyền thông, thu thập phân tích dữ liệu, đặc biệt là quản lý tài chính minh bạch. Từ đó, các nhóm cộng đồng có thể rút ra kinh nghiệm, cải thiện chất lượng và hoạt động hiệu quả hơn.

Năm 2019, LIFE đã xây dựng và sát cánh đồng hành với hơn 30 tổ chức cộng đồng, với mạng lưới nhân viên tiếp cận rộng khắp, đồng hành cùng thực hiện hoài bão chung: một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.


Ths. Nguyễn Nguyên Như Trang
Giám đốc Trung Tâm LIFE

Hoài bão

Cuộc sống tốt đẹp

LIFE tin vào một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho mỗi người chúng ta. Khi mà, chúng ta có thể vững vàng an nhiên, học hỏi điều mới và thực hiện được ước mơ của bản thân.

Sứ mệnh

Vì tổ chức
cộng đồng

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển tổ chức cho các nhóm/tổ chức cộng đồng. LIFE thiết kế các chương trình tư vấn và tập huấn dựa theo định hướng hoạt động của từng nhóm/tổ chức

Tăng cường theo dõi giám sát để thu thập bằng chứng chứng minh hiệu quả. Qua đó, LIFE có thể đánh giá được tác động của các chương trình và dịch vụ đã thực hiện.

Đẩy mạnh hợp tác với cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, trong nước và ngoài nước, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như khối tư nhân; từ đó, tăng nguồn lực cho cộng đồng.

With a deep passion in philosophy & human beings, we always work basing on knowledge & understanding from both sides, providing services with a strong passion, we will transfer our passionate & the best to receiver.

With professional consultants, we believe that we have ability to perform the promised service dependably and accurately toward to our long-lasting cooperation

With on-discussion working attitude, we will come to our client with the best solutions and the best suitable in flexible terms and conditions so that we maintain & develop our relationship with the best satisfaction.

With a deep passion in philosophy & human beings, we always work basing on knowledge & understanding from both sides, providing services with a strong passion, we will transfer our passionate & the best to receiver.

With dedicated and highly experienced consultants, we cover a full range of expertise from headhunting services to training services with professional working style.

Log in with your credentials

Forgot your details?