Thông tin

Năm

2015

Nguồn

HAIVN

Kích cỡ

PDF (908 KB)

Giới thiệu

Đào tạo y khoa sau đại học là một bước đệm quan trọng trong quá trình chuyển đổi các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học y thành bác sĩ hành nghề độc lập. Gần đây Việt Nam đã bắt đầu những nỗ lực nhằm tăng cường đào tạo lâm sàng cho bác sĩ bằng quy định bắt buộc về thực hành 18 tháng đối với tất cả các sinh viên tốt nghiệp y khoa. Báo cáo này tóm tắt những kết quả phân tích tổng thể đào tạo y khoa sau đại học tại 10 bệnh viện trên cả nước (3 bệnh viện tuyến trung ương, 7 bệnh viện tuyến tỉnh) và đưa ra những đề xuất với mục tiêu xây dựng và triển khai chương trình chuẩn về thực hành lâm sàng 18 tháng cho Việt Nam.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?