Thông tin

Năm

2009

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

PDF (502 KB)

Giới thiệu

Người sống chung với HIV đều có nhân quyền giống như bất kì người Việt Nam. Việt Nam đã ký cam kết UNGASS:" Công nhận quyền con người và quyền tự do sẽ góp phần làm dịu đi tổn thương cho người sống chung với HIV/AIDS. Mọi người có thể tham gia vào dự án cộng đồng và đấu tranh chống lại sự kỳ thị để bảo vệ người có HIV.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?