Thông tin

Năm

2017

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

PDF (1,106 KB)

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng với những thay đổi trong tình hình mới cũng như quá trình chuyển đổi mô hình điều trị miễn phí sang đồng chi trả BHYT, Cục phòng chống HIV/AIDS ban hành văn bản hướng dẫn kiện toàn các cơ sở điều trị để chuẩn bị và có thể triển khai chi trả BHYT cho điều trị ARV. Bên cạnh đó, Cục cũng ban hành tài liệu này nhằm giải đáp chi tiết những thắc mắc xoay quanh quá trình kiện toàn BHYT.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?