Thông tin

Năm

2019

Nguồn

HAIVN

Kích cỡ

PDF (1.650 KB)

Giới thiệu

Ba mục đích của báo cáo, một là xem xét những thành tựu và thách thức trong chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC) trong 30 năm qua kể từ Đổi Mới; Hai là phân tích bằng chứng liên quan về PHC trong LMIC; và, ba là cung cấp các khuyến nghị cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tiên tiến, có chức năng cao dựa vào 12 thế mạnh và bối cảnh độc đáo của khu vực xã hội Việt Nam cũng như các thực tiễn toàn cầu.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?