Thông tin

Năm

2017

Nguồn

APTH

Kích cỡ

PDF (1,821 KB)

Giới thiệu

Tài liệu là hướng dẫn chăm sóc toàn diện cho người chuyển giới, bao gồm khía cạnh sức khoẻ, con người, cộng đồng lẫn vận động chính sách. Nhìn nhận quyền chuyển giới là nhân quyền, tài liệu chia sẻ những quan điểm tiến bộ được lồng ghép vào những mô hình can thiệp đa dạng đã hoặc đang triển khai ở các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, từ đó đúc kệt những bài học kinh nghiệm quý báu và thiết thực, có giá trị tham khảo rất lớn cho nhựng hoạt động can thiệp liên quan người chuyển giới.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?