Thông tin

Năm

2018

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

PDF (1,250 KB)

Giới thiệu

Kỳ thị và phân biệt đối xử tại cơ sở y tế là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc điều trị và hỗ trợ cho người bệnh. Nhận ra vấn đề này, Cục phòng chống AIDS đã có nhiều nỗ lực giảm kỳ thị tại cơ sở y tế, trong đó là nỗ lực tập huấn giảm kỳ thị cho nhân viên y tế. Tài liệu tập huấn này có thể sử dụng để tăng tính hợp tác của nhân viên cộng đồng với cơ sở y tế cũng như giảm những kỳ thị tại cơ sở y tế.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?