Thông tin

Năm

2015

Nguồn

BMC Health Services Research

Kích cỡ

PDF (1.632 KB)

Giới thiệu

Sau 18 tháng, PCT đã quảng bá thành công các hoạt động QI và được huấn luyện độc lập tại phòng khám đa khoa tỉnh và sáu trong số tám phòng khám huyện trong tỉnh.. Nhìn chung, cả hoạt động của PCT và hoạt động của phòng khám đều được duy trì sau khi tích hợp mô hình vào Chương trình QI quốc gia.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?