Thông tin

Năm

2018

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

PDF (1.53MB)

Giới thiệu

Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIVAIDS. Thông tư quy định về việc lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế và việc chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?