Thông tin

Năm

2018

Nguồn

LIFE

Kích cỡ

PDF (570 KB)

Giới thiệu

Giao tiếp là hành động chuyển thông tin từ nơi này, người hoặc nhóm sang nơi khác. Giao tiếp liên quan đến (ít nhất) một người gửi thông điệp và một người nhận. Giao tiếp qua internet được gọi là chia sẻ thông tin, ý tưởng lên Internet.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?