Thông tin

Năm

2017

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

Giới thiệu

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) đã cho thấy hiệu quả dự phòng rất cao trong các nghiên cứu lẫn trong thực tiển áp dụng. Trong bối cảnh tiếp thu và hội nhập, Việt Nam cũng tiến tới triển khai chương trình dự phòng HIV bằng các phương pháp mới, và trong đó PrEP là một mũi nhọn trong dự phòng trong giai đoạn tới. Ban hành kế hoạch cùng những động thái triển khai cho thấy quyết tâm cao độ chấm dứt dịch AIDS.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?