Thông tin

Năm

2018

Nguồn

CDC

Kích cỡ

PDF (1.392 KB)

Giới thiệu

Hãy đến gặp Nhà cung cấp dịch vụ để tìm hiểu xem PrEP có phù hợp với bạn hay không. Hãy đến gặp Nhà cung cấp dịch vụ PrEP 3 tháng một lần, nếu bạn dùng PrEP, để xét nghiệm lại HIV, nhận thuốc theo đơn và theo dõi. Nếu khi dùng PrEP, bạn có bất kỳ triệu chứng nào trở nên nghiêm trọng hoặc không tự biến mất hãy đến gặp Nhà cung cấp dịch vụ PrEP.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?