Thông tin

Năm

2014

Nguồn

VAAC

Kích cỡ

PDF (3.47 MB)

Giới thiệu

Tình trạng dịch bệnh cho thấy rủi ro cho nhóm người nhiễm HIV. HIV đã lan truyền nhanh chóng trên nhóm người nhiễm HIV nhưng không được quản lý tốt trong dân cư. Vì thế, dịch có thể phát tán trong tương lai dựa vào mức độ thường xuyên và sự kết nối giữa nhóm nhiễm HIV và dân số nói chung.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?