Thông tin

Năm

2019

Nguồn

HAIVN

Kích cỡ

PDF (1.017 KB)

Giới thiệu

Các trung tâm y tế cộng đồng (CHCs) tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc quản lý các bệnh truyền nhiễm cấp tính và thực hiện các chương trình dịch bệnh cụ thể ở quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam đã chuyển sang mức độ phổ biến hơn nhiều của các bệnh không lây nhiễm (NCD), đòi hỏi một cách tiếp cận theo chiều dọc, tích hợp.

Góp ý

Vui lòng để lại góp ý để được hỗ trợ tải về và cải thiện nội dung thư viện.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?