Đối tác cộng đồng

NIỀM TIN

Thông tin

Tên đối tác

NIỀM TIN

Lãnh đạo

Chị Trần Thị Phụng

Lãnh đạo

Chị Trần Thị Phụng

Liên hệ

466/1 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, TP. HCM
0909.621.918
br.phung@gmail.com
facebook.com/V%C6%B0%E1%BB%A3t-S%C3%B3ng-2195413754080434/

Giới thiệu

Nhóm Niềm Tin được thành lập từ năm 2013, ban đầu thành viên nòng cốt của nhóm là Phụ nữ NCH và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Mục đích của nhóm là hỗ trợ chị em Phụ nữ NCH mạnh dạn chia sẻ, bọc bạch tâm tư nguyện vọng để nói lên tiếng nói từ đáy lòng mình và vận động các chị em cùng cảnh ngộ tham gia vào các chương trình cộng đồng góp phần Phòng, chống HIV/AIDS.

Trong quá trình hoạt động, ngoài chị em Phụ nữ NCH nhóm nhận thấy còn có nhiều đối tượng thuộc các nhóm dễ bị tổn thương khác như: Nhóm tiêm chích ma túy (TCMT), nhóm chị em Lao động tình dục (PNBD) có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng. Từ đó nhóm quyết định phát triển thêm thành viên để tiếp cận, truyền thông trực tiếp, cung cấp các dịch vụ can thiệp giảm hại, tư vấn, xét nghiệm và hỗ trợ kết nối điều trị cho nhóm TCMT và PNBD.

Kết quả đạt được

Mục tiêu 01:Cung cấp dịch vụ dự phòng HIV và hỗ trợ chăm sóc điều trị cho người nhiễm mới

CBO Tôi và Bạn đã tiếp cận 394 khách hàng thuộc nhóm đối tượng MSM, bạn tình, bạn chích, bạn tình NCH. Trong đó có: 283 MSM và 111 bạn tình. CBO đã xét nghiệm 394 khách hàng và phát hiện 33 khách hàng có  phản ứng dương tính HIV.  CBO Tình Bạn 1 kết nối 100% khách hàng đến OPC điều trị.

Kết quả dự án CLINK COP18

Mục tiêu 02: Tăng cường khả năng nhân lực và tổ chức trong công tác phòng chống HIV/AIDS

  • Thành viên CBO được chọn vào nhóm chuyên gia cộng đồng
  • Nhân viên chuyên gia cộng đồng được tập huấn và tập thực hành các nội dung như: Sàng lọc rối loạn sử dụng chất và can thiệp ngắn, tổng quan ma túy – Methadone, cung cấp gói dịch vụ liên quan đến bệnh LTQĐTD (STIs), dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và sau phơi nhiễm (PEP), kỹ năng và kế hoạch xây dựng kịch bản livestream, kỹ năng viết đề xuất dự án.

Mục tiêu 03: Tăng cường khả năng truyền thông và vận động chính sách cho CBOs trong công tác phòng chống HIV/AIDS

CBO có nhân viên phụ trách mảng truyền thông để truyền tải thông tin và xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu cho tổ chức.

CBO Tôi và Bạn có Fanpage 70 người theo dõi, lượt tương tác trung bình là 10 lươt. Fanpage của CBO đã góp phần vào truyền thông dự phòng và điều trị HIV/AIDS và thay đổi hành vi nhóm khách hàng có nguy cơ nhiễm cao.

CBO ký kết được thỏa thuận hợp tác với cơ sở y tế Quận 3, tạo môi trường thuân lợi và hợp tác trong quá trình thực hiện can thiệp tại địa phương

Định hướng phát triển trong 5 năm tới

1. Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình dự phòng và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS cho
cộng đồng các nhóm dễ bị tổn thương ( TCMT, PNBD, MSM, TG, BTBC v.v…)
2. Tăng cường hoạt động xét nghiệm Lay test
3. Phát triển hoạt động sinh kế, tăng thu nhập cho thành viên nhóm và gây quỹ duy trì nhóm
4. Liên kết thân thiện với các cơ sở y tế công và tư để hỗ trợ tốt cho khách hàng

Hình ảnh

Những khoảnh khắc lưu lại trong quá trình hoạt động

Log in with your credentials

Forgot your details?