Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC

Căn cứ Quyết định số 27/2023/QĐ-LIFE ngày 13/06/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn sổ tay hướng dẫn sức khỏe và tài chính cho công nhân;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC;

– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ý Bản, số 69 – 71 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

– Giá trúng thầu: 170.711.288đ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười một ngàn hai trăm tám mươi tám đồng) (đã bao gồm thuế, phí);

– Nguồn vốn: Dự án HER;

– Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC được biết và mời Quý Công ty đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất

Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-LIFE ngày 14/04/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và thi công sửa chữa văn phòng DOME The Gate;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất;

– Địa chỉ: Số E10/2 đường Thới Hòa, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

– Giá trúng thầu: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất được biết và mời Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Văn bản chính thức tham khảo tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-LIFE ngày 14/04/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và thi công sửa chữa văn phòng DOME G-Net;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Tuấn Thịnh Phát;

– Địa chỉ: Số 139 đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

– Giá trúng thầu: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng được biết và mời Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Văn bản chính thức tham khảo tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn

 

Căn cứ thư mời chào giá dịch vụ quảng cáo phát hành ngày 05/03/2023 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp cung cấp dịch vụ trên với những nội dung sau:

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn;

– Địa chỉ: 499/520 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

– Giá chào hàng: 105.600.000 (Một trăm linh năm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) (đã bao gồm các loại thuế).

– Nguồn vốn: Nguồn vốn Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 93 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn được biết và mời Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Tham khảo Quyết định chính thức tại đây