THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu“In ấn sổ tay hướng dẫn sức khỏe và tài chính cho công nhân”

– Loại gói thầu: Theo đơn giá cố định

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

Nguồn vốn: Dự án HER

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

Phạm vi công việc:

  • Thực hiện in ấn sổ tay hướng dẫn sức khỏe và tài chính cho công nhân.
  • Phân bổ và đóng gói theo từng nơi nhận đúng yêu cầu.

 

Yêu cầu kỹ thuật:

STT Tên hàng hóa Mô tả Đơn vị tính Khối lượng mời thầu
1 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính – In 2 mặt, A4 giấy C300gsm,
– Đóng lò xo.
– 8 trang (4 tờ)
Cuốn 607
2 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính -In 2 mặt, A4 giấy C300gsm,
-Đóng lò xo.
-10 trang (5 tờ)
Cuốn 607
3 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính – In 2 mặt, A4 giấy C300 gsm,
-Đóng lò xo.
-12 trang (6 tờ)
Cuốn 155
4 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính -In 2 mặt, A4 giấy C300 gsm,
-Đóng lò xo.
-16 trang (8 tờ)
Cuốn 402
5 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính – In 2 mặt, A4 giấy C300 gsm,
-Đóng lò xo.
-18 trang (9 tờ)
Cuốn 155
6 Tranh lật Sức Khỏe và Tài Chính -In 2 mặt, A4 giấy C300 gsm,
-Đóng lò xo.
-20 trang (10 tờ)
Cuốn 282
7 Sổ tay Bảo vệ sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em -Ruột in giấy C100 gsm 56 trang
-Đóng kim. Khổ A6
-Bìa 4 trang in giấy  C250gsm,  cán màng bóng 1 mặt
Cuốn 28324
8 Giấy chứng nhận In màu, A4, C200gsm Tờ 1592
9 Bài trình bày In màu, A4, C80gsm Cuốn 240

 

Hồ sơ chào giá đề cập đến:

[Tùy thuộc từng gói thầu sẽ có yêu cầu phù hợp, dưới đây là 1 số ví dụ]

  • Đơn dự thầu (Mẫu 01);
  • Bảng chào giá dịch vụ (Mẫu 02);
  • Bảng tiến độ thực hiện (Mẫu 03)
  • Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép kinh doanh;
  • Hồ sơ năng lực;

Hồ sơ chào giá được gửi về Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống, 205 đường số 09A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM hoặc qua email: ad@life-vietnam.org

Thời gian: Hồ sơ chào giá gửi đến trước 14h00 ngày 12/06/2023

Điện thoại: 028 5431 9580 – ext 101 hoặc Bà. Nguyễn Thị Quỳnh Anh: 0907 406 933 – Email: ad@life-vietnam.org

Thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu: 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn chào giá tại website life-vietnam.org

Văn bản chính thức ở đây