Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC

Căn cứ Quyết định số 27/2023/QĐ-LIFE ngày 13/06/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn sổ tay hướng dẫn sức khỏe và tài chính cho công nhân;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC;

– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ý Bản, số 69 – 71 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

– Giá trúng thầu: 170.711.288đ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười một ngàn hai trăm tám mươi tám đồng) (đã bao gồm thuế, phí);

– Nguồn vốn: Dự án HER;

– Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC được biết và mời Quý Công ty đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức tại đây