Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC

Căn cứ Quyết định số 27/2023/QĐ-LIFE ngày 13/06/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn sổ tay hướng dẫn sức khỏe và tài chính cho công nhân;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC;

– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ý Bản, số 69 – 71 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

– Giá trúng thầu: 170.711.288đ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười một ngàn hai trăm tám mươi tám đồng) (đã bao gồm thuế, phí);

– Nguồn vốn: Dự án HER;

– Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ LVC được biết và mời Quý Công ty đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH RED DOT & BLACK

Căn cứ thư mời chào giá dịch vụ quảng cáo phát hành ngày 04/05/2023 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp cung cấp dịch vụ trên với những nội dung sau:

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH RED DOT & BLACK;

– Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;

– Giá chào hàng: 178,200,000 VNĐ (Một trăm bảy tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) (đã bao gồm các loại thuế).

– Nguồn vốn: Đề tài nghiên cứu khoa học: Sức khỏe tâm thần của nhóm thiểu số về giới và tính dục ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (gọi tắt là SMILE) do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ (National Institute of Mental Health, USA) tài trợ;

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Truyền Thông Motive được biết và mời Công ty TNHH RED DOT & BLACK đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

 

Thông báo chính thức tại đây

Kính gửi: CÔNG TY TNHH VINATRAIN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-LIFE/LDD ngày 11/05/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo inhouse chuyên đề Hành chính nhân sự;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VINATRAIN VIỆT NAM;

– Địa chỉ: Đội 2, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

– Giá trúng thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí);

– Nguồn vốn: Dự án LADDERS;

– Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 1,5 tháng, dự kiến từ ngày 25/05/2023 đến 11/07/2023.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Vinatrain Việt Nam được biết và mời Quý Công ty đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Tham khảo thông báo chính thức tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH RED DOT & BLACK

Căn cứ thư mời chào giá dịch vụ quảng cáo phát hành ngày 04/05/2023 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp cung cấp dịch vụ trên với những nội dung sau:

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH RED DOT & BLACK;

– Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;

– Giá chào hàng: 178,200,000 VNĐ (Một trăm bảy tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) (đã bao gồm các loại thuế).

– Nguồn vốn: Đề tài nghiên cứu khoa học: Sức khỏe tâm thần của nhóm thiểu số về giới và tính dục ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (gọi tắt là SMILE) do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ (National Institute of Mental Health, USA) tài trợ;

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Truyền Thông Motive được biết và mời Công ty TNHH RED DOT & BLACK đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất

Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-LIFE ngày 14/04/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và thi công sửa chữa văn phòng DOME The Gate;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất;

– Địa chỉ: Số E10/2 đường Thới Hòa, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

– Giá trúng thầu: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất được biết và mời Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Minh Nhất đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Văn bản chính thức tham khảo tại đây

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-LIFE ngày 14/04/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và thi công sửa chữa văn phòng DOME G-Net;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Tuấn Thịnh Phát;

– Địa chỉ: Số 139 đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

– Giá trúng thầu: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng được biết và mời Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Long Phụng đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Văn bản chính thức tham khảo tại đây