Ngày 18 tháng 3 năm 2022 vừa qua, dự án USAID/PATH STEPS, USAID/LIFE LADDERS và USAID/FHI360 EpiC đã tổ chức NGÀY SÁNG TẠO cùng cộng đồng với hơn 20 tổ chức, phòng khám, các tổ chức cộng đồng (CBO) tham dự nhằm mục tiêu xây dựng chiến dịch truyền thông toàn quốc về PrEP.  

Hình 1. Các tổ chức cộng đồng đang bàn luận về chân dung khách hàng mục tiêu  

Cuộc họp bao gồm các phiên thảo luận về tình hình cộng đồng liên quan đến PrEP, trong khuôn khổ cuộc họp, các nhóm khách hàng được chia ra thành 5 nhóm nhỏ có nguy cơ nhiễm HIV cao dựa trên số liệu thống kê của các cơ quan y tế về tình hình dịch HIV/AIDS: MSM học sinh, sinh viên; MSM công nhân; MSM trung niên/văn phòng, MSM Chemsex sử dụng chất và nhóm khách hàng chuyển giới. 

Các dự án bàn về độ hiểu biết của các nhóm khách hàng về PrEP, tìm hiểu những rào cản, hạn chế khi đưa PrEP tiếp cận đến cộng đồng, từ đó dựa vào để đưa ra phương hướng tháo gỡ giúp thúc đẩy việc sử dụng PrEP. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đề cập đến việc tìm hiểu kĩ hơn về nhu cầu, xu hướng và khoảng trống trong các chiến dịch về PrEP, đưa ra những gợi ý về tên chiến dịch, thông điệp và những kênh truyền thông hiệu quả cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.    

Đại diện của từng nhóm chia sẻ về những rào cản của khách hàng khi tiếp cận PrEP 

Các tổ chức cộng đồng của các dự án, đặc biệt USAID/LIFE LADDERS đã có những đóng góp sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm để đưa ra những ý kiến, thông điệp và những giải pháp đóng góp thực sự hữu ích cho cộng đồng. 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?