THÔNG TIN MỜI THẦU: Gói thầu thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng trò chơi của ứng dụng D.Health

Kính gửi: Công ty TNHH MTV YP SPACE. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty TNHH MTV YP SPACE thực hiện Gói thầu thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng...

Continue reading

THÔNG TIN MỜI THẦU: Gói thầu thiết kế, cung cấp và thi công bảng hiệu hộp đèn cho các DOME

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Nguyên Phong. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Nguyên Phong thực hiện Gói thầu thiết...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP gói mua sắm “Mua máy tính, máy in, thiết bị trực tuyến”

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLDA ngày 16/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Mua máy tính, máy in, thiết bị trực tuyến”; Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham dự...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?