Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLDA ngày 16/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Mua máy tính, máy in, thiết bị trực tuyến”;

Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham dự chào giá Gói mua sắm Cung cấp thiết bị tin học văn phòng thuộc dự án “Mua máy tính, máy in, thiết bị trực tuyến” kết quả lựa chọn nhà cung cấp như sau:

1. Nội dung kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

  • Tên nhà cung cấp trúng chào giá: Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam
  • Giá trúng chào giá: 826.980.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:

2.1 Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

  • Công ty Cổ phần công nghệ và năng lượng Quang Trung
  • Công ty Cổ phần công nghệ DTG

2.2. Tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

  • Nhà cung cấp Công ty Cổ phần công nghệ và năng lượng Quang Trung bị loại vì xếp hạng theo giá trúng thầu đứng thứ 3 sau Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam, Công ty Cổ phần công nghệ DTG.
  • Nhà cung cấp Công ty Cổ phần công nghệ DTG không đáp ứng yêu cầu và bị loại vì xếp hạng theo giá trúng thầu đứng thứ 2 sau Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam.

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn

Trung tâm LIFE đề nghị nhà cung cấp trúng chào giá gói mua sắm Cung cấp thiết bị tin học văn phòng sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, liên hệ với Trung tâm LIFE để hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trung tâm LIFE thông báo để Quý Nhà cung cấp được biết.

Xem VĂN BẢN chính thức tại đây!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?