Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-LIFE ngày 31/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc”;

Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham dự chào giá Gói mua sắm Cung cấp thiết bị tin học văn phòng thuộc dự án “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc” kết quả lựa chọn nhà cung cấp như sau:

1. Nội dung kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

– Tên nhà cung cấp trúng chào giá: Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam

– Giá trúng chào giá: 622.690.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

– Loại hợp đồng: Trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:

2.1. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn

– Công ty Cổ phần công nghệ và năng lượng Quang Trung

– Công ty Cổ phần tin học Tri Thức

– Công ty Cổ phần công nghệ BTEC

2.2. Tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

– Nhà cung cấp Công ty Cổ phần tin học Tri Thức không đáp ứng yêu cầu và bị loại vì xếp hạng theo giá trúng thầu đứng thứ 2 sau Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam.

– Nhà cung cấp Công ty Cổ phần công nghệ BTEC bị loại vì xếp hạng theo giá trúng thầu đứng thứ 3 sau Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam, Công ty Cổ phần tin học Tri Thức ; và không cung cấp bảo lãnh dự thầu.

– Nhà cung cấp Công ty Cổ phần công nghệ và năng lượng Quang Trung bị loại vì xếp hạng theo giá trúng thầu đứng thứ 4 sau Công ty Cổ phần Topstore Việt Nam, Công ty Cổ phần tin học Tri Thức, Công ty Cổ phần công nghệ BTEC.

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn:

Trung tâm LIFE đề nghị nhà cung cấp trúng chào giá gói mua sắm Cung cấp thiết bị tin học văn phòng sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, liên hệ với Trung tâm LIFE để hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trung tâm LIFE thông báo để Quý Nhà cung cấp được biết. Xem văn bản chính thức TẠI ĐÂY!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?