Căn cứ Quyết định số QĐ 22/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm chuỗi video clip SAFE-UNI STATION  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Sao Thiên Việt

– Địa chỉ: Lầu 2, Số 102 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Giá trúng thầu: 399,276,000 VND – Đã bao gồm 8% VAT (Ba trăm chín mươi triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Sao Thiên Việt được biết và mời Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Sao Thiên Việt đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức xem TẠI ĐÂY!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?