Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE video cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DASUN CREATIVE

– Địa chỉ: Số 11A Đường 60, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

– Giá trúng thầu: 347,760,000 VND – Đã bao gồm 8% VAT (Ba trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nhìn đồng chẵn).

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty CỔ PHẦN DASUN CREATIVE  được biết và mời Công ty CỔ PHẦN DASUN CREATIVE đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông báo chính thức xem TẠI ĐÂY!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?