Kính gửi: Công ty Cổ phần Dasun Creative.

Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty Công ty Cổ phần Dasun Creative thực hiện Gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE video thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

Bên mời thầu trân trọng kính mời Công ty Cổ phần Dasun Creative tham dự Gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE video thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS), với các nội dung như sau:

  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình thông thường.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 22 tháng 08 năm 2022 đến 09 giờ 00, ngày 29 tháng 08 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm phát hành HSYC: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.
  • Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 08 năm 2022.
  • Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 29 tháng 08 năm 2022.

Thông tin chi tiết về gói thầu xem TẠI ĐÂY!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?