Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-LIFE ngày 07/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế tài liệu truyền thông”  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ TÔI ARCHITECTURE

– Địa chỉ: 21 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

– Giá trúng thầu: 498,000,000 đồng.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ TÔI ARCHITECTURE  được biết và mời Công ty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ TÔI ARCHITECTURE  đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

THÔNG TIN VĂN BẢN TẠI ĐÂY

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?