THƯ MỜI

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Bên mời thầu trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS), với các nội dung như sau:

  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2022 đến 10 giờ 00, ngày 09 tháng 9 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm phát hành HSYC: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.
  • Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 09 tháng 9 năm 2022.

Thời điểm mở thầu 10 giờ 30, ngày 09 tháng 9 năm 2022.

THÔNG TIN VĂN BẢN TẠI ĐÂY HỒ SƠ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?