THƯ MỜI

Kính gửi: Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO.

Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO thực hiện Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3 thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

Bên mời thầu trân trọng kính mời Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO tham dự Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3 thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS), với các nội dung như sau:

  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình thông thường.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 16 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2022 đến 09 giờ 00, ngày 09 tháng 9 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm phát hành HSYC: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.
  • Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 9 năm 2022.

Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 09 tháng 9 năm 2022

Thông tin văn bản đính kèm

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?