Ngày 28/10/2021, 3 dự án Clink, Healthy Market và EpiC dưới sự tài trợ của USAID đã triển khai thành công hội thảo “Triển khai hợp đồng phụ tìm ca dựa vào cộng đồng tại các tỉnh do USAID hỗ trợ”. Hội thảo có sự tham gia của hơn 90 đại biểu bao gồm đại diện nhà tài trợ USAID bao gồm Bs. Lopa Basu – Cố vấn cấp cao chương trình HIV và Lao, bà Ngô Minh Trang – Cán bộ chuyên trách dự phòng HIV/AIDS cao cấp, Ths. K’Voi, ThS. Mai Hoài Sơn và các cán bộ đại diện cho các dự án Clink, EpiC, Healthy Market cùng với sự tham gia của các các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp xã hội đang triển khai hoạt động can thiệp dự phòng HIV tại các tỉnh HN, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang trực tuyến và trực tuyến.

Hội thảo nhằm (1) giúp các tổ chức cộng đồng/doanh nghiệp xã hội hiểu được chiến lược chung của PEPFAR trong bền vững các dịch vụ can thiệp HIV/AIDS dựa vào cộng đồng theo định hướng hợp đồng xã hội mô hình hợp đồng phụ và (2) nhận sự đồng thuận của tổ chức cộng đồng/doanh nghiệp xã hội trong việc áp dụng mô hình hợp đồng phụ để cung cấp các gói dịch vụ tìm ca toàn diện và cách giám sát chất lượng các dịch vụ do tiếp cận viên cung cấp.     

Mô hình hợp đồng phụ nhằm nâng cao năng lực, tạo nền tảng để các tổ chức cộng đồng/doanh nghiệp xã hội tiến đến thực hiện hợp đồng xã hội – một trong những chiến lược quan trọng của Chính phủ Việt Nam nhằm đạt mục tiêu kiểm soát dịch HIV bền vững vào năm 2030.

Hình 1. Bs. Lopa chia sẻ về “Chiến lược và định hướng chung của COP21 về bền vững các hoạt động dựa vào cộng đồng trong can thiệp và kiểm soát dịch HIV/AIDS”

Hình 2. Anh Nguyễn Anh Phong – Đại diện DNXH Bầu Trời Xanh do dự án EpiC hỗ trợ chia sẻ về “Phương thức quản lý hành chính và tài chính đối với hợp đồng phụ”.

Hình 3. Các đại biểu tham dự hội nghị

Hình 4. Các đại diện của các CBO/DNXH đặt câu hỏi cho ban tổ chức

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?