*Thông tin chung

Từ 01/2022 đến 06/2022, trung tâm LIFE hợp tác cùng tổ chức OXFAM thực hiện dự án Trao quyền cho Công nhân dệt may để góp phần cải thiện đời sống của họ với nguồn tài trợ từ GIZ – Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội thảo khởi động dự án là một hoạt động trong hợp phần nhằm giới thiệu dự án một cách chính thức và thu hút sự đồng thuận tham gia của các bên liên quan.

Dự án với 3 mục tiêu chính (i) Xây dựng nhóm công nhân nồng cốt có khả năng xác định và nói lên nhu cầu, nguyện vọng được cải thiện đời sống của người lao động (ii) Tạo kênh giao tiếp đa chiều giữa đại diện người lao động, BGĐ nhà máy và chính quyền địa phương nhằm cải thiện đời sống người lao động (iii) Đúc kết và chia sẻ bài học kinh nghiệm của dự án.

*Thông tin về hoạt động

Hỗ trợ Trung tâm LIFE xây dựng đội ngũ 02 nhóm Cộng tác viên nống cốt ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh để tham gia xuyên suốt vào các hoạt động của dự án bao gồm Tập huấn nâng cao năng lực, Sự kiện Điểm hẹn cuối tuần và Buổi đối thoại của Công nhân, BGĐ và Chính quyền địa phương.

Tổng số lượng CTV: 20 – 30 người

Số lượng chuyên gia: 01 người

Số ngày làm việc: 7 ngày

 • Họp với Trung tâm LIFE, Ban quản lý nhà máy và cơ quản lý: 1 ngày
 • Vận động, kế nối thành lập nhóm Cộng tác viên: 5 ngày
 • Viết báo cáo chuỗi công việc: 1 ngày

Thời gian triển khai dịch vụ: Từ tháng 03 tới tháng 04 hoặc sớm hơn tùy vào thời gian hoàn thành công việc và gửi báo cáo của chuyên gia.

*Nhiệm vụ chính của giảng viên

 • Tham gia họp với Trung tâm LIFE để hiểu rõ yêu cầu của dự án về Cộng tác viên nòng cốt.
 • Tham gia họp với Ban Quản lý các nhà máy, các cơ quan/đơn vị tại địa bàn dự án nếu có yêu cầu.
 • Thay mặt Trung tâm LIFE trình bày về mô tả của dự án đối với Công nhân tại các nhà máy ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, vận động thành lập nhóm Cộng tác viên nòng cốt.
 • Thành lập ít nhất 02 nhóm Cộng tác viên nòng cốt, 01 nhóm ở TP Hồ Chí Minh, 01 nhóm ở tỉnh Bình Dương.
 • Phối hợp thường xuyên với Trung tâm LIFE để tổ chức thành công hoạt động.
 • Hoàn tất báo cáo kết quả chuỗi công việc (bằng tiếng Việt) trong vòng 7 ngày kể từ ngày hoàn thành yêu cầu công việc.

*Yêu cầu về giảng viên

 • Có bằng Đại học
 • Có hơn 3 kinh nghiệm về lĩnh vực kết nối và xây dựng mạng lưới, đặc biệt là mạng lưới người lao động
 • Có kinh nghiệm đưa ra các tiêu chí để lựa chọn CTV nòng cốt phù hợp với tính chất dự án
 • Có khả năng làm việc với cộng đồng và điều hành làm việc nhóm

*Định mức chi trả dựa trên báo giá và thỏa thuận của hai bên

Deadline: 15/03/2022

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Đào Nhật Minh – Email: minh@life-vietnam.org  –  DĐ: 0974 396 562

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?