*Thông tin chung

Từ 01/2022 đến 06/2022, trung tâm LIFE hợp tác cùng tổ chức OXFAM thực hiện dự án Trao quyền cho Công nhân dệt may để góp phần cải thiện đời sống của họ với nguồn tài trợ từ GIZ – Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội thảo khởi động dự án là một hoạt động trong hợp phần nhằm giới thiệu dự án một cách chính thức và thu hút sự đồng thuận tham gia của các bên liên quan.

Dự án với 3 mục tiêu chính (i) Xây dựng nhóm công nhân nồng cốt có khả năng xác định và nói lên nhu cầu, nguyện vọng được cải thiện đời sống của người lao động (ii) Tạo kênh giao tiếp đa chiều giữa đại diện người lao động, BGĐ nhà máy và chính quyền địa phương nhằm cải thiện đời sống người lao động (iii) Đúc kết và chia sẻ bài học kinh nghiệm của dự án.

*Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ và cách thức triển khai

Thời gian và dịa điểm thực hiện của từng hoạt động sẽ được thông báo trực tiếp cho đối tác sau khi 2 bên đã hoàn thành thỏa thuận về chi phí dịch vụ và trách nhiệm của mỗi bên.

Deadline: 29/04/2022

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr. Lê Bích Phong – Email: phong@life-vietnam.org  –  DĐ: 0919 385 948

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?