*Thông tin chung

Từ 01/2022 đến 06/2022, trung tâm LIFE hợp tác cùng tổ chức OXFAM thực hiện dự án Trao quyền cho Công nhân dệt may để góp phần cải thiện đời sống của họ với nguồn tài trợ từ GIZ – Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội thảo khởi động dự án là một hoạt động trong hợp phần nhằm giới thiệu dự án một cách chính thức và thu hút sự đồng thuận tham gia của các bên liên quan.

Dự án với 3 mục tiêu chính (i) Xây dựng nhóm công nhân nồng cốt có khả năng xác định và nói lên nhu cầu, nguyện vọng được cải thiện đời sống của người lao động (ii) Tạo kênh giao tiếp đa chiều giữa đại diện người lao động, BGĐ nhà máy và chính quyền địa phương nhằm cải thiện đời sống người lao động (iii) Đúc kết và chia sẻ bài học kinh nghiệm của dự án.

Chủ đề tập huấn đối với giảng viên: Tình yêu hôn nhân và gia đình & Làm bạn với con

*Thông tin về hoạt động

Thời gian và dịa điểm thực hiện tập huấn: Do đặc thù của Dự án, thời gian và địa điểm tập huấn chính thức sẽ được lựa chọn, thống nhất và thông báo cho giảng viên 7-14 ngày trước khi triển khai. 

Tập huấn:

 • Số lượng học viên: 25 – 35 người/lớp
 • Đối tượng: Cộng tác viên dự án

Sự kiện Điểm Hẹn Cuối Tuần:

 • Số lượng tham dự: 30 – 50 người/buổi
 • Đối tượng: Công nhân tại Bình Dương/TP.HCM

Số lượng giảng viên: 1

Số ngày làm việc: 3 ngày

 • Soạn thảo tài liệu tập huấn: 0.5 ngày
 • Tập huấn cho Cộng tác viên dự án: 1 ngày
 • Điều hành sự kiện Điểm Hẹn Cuối Tuần: 1 ngày
 • Viết báo cáo: 0.5 ngày

*Nhiệm vụ chính của giảng viên

Chủ động liên hệ với Quản lý Dự án/Cán bộ Dự án để cập nhật thông tin và xếp lịch cho các hoạt động.

Thực hiện đầy đủ báo cáo sau tập huấn và sau sự kiện theo hướng dẫn của Trung tâm LIFE, gửi lại đầy đủ báo cáo trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc từng hoạt động.

Hỗ trợ Dự án tìm kiếm các nhân tố, câu chuyện thành công trong quá trình thực hiện buổi tập huấn và điều hành sự kiện. Thông báo cho Quản lý Dự án/Cán bộ Dự án để kịp thời hỗ trợ và ghi nhận thông tin.

*Yêu cầu về giảng viên

 • Có hơn 3 kinh nghiệm về các lĩnh vực tập huấn người lao động, tập huấn tình yêu hôn nhân gia đình và làm bạn với con
 • Là giảng viên hoặc cán bộ tập huấn cho các dự án tập huấn dài hạn
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp giáo dục chủ động
 • Có khả năng làm việc với cộng đồng và điều hành làm việc nhóm

*Định mức chi trả dựa trên báo giá và thỏa thuận của hai bên

Deadline: 14/05/2022

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Đào Nhật Minh – Email: minh@life-vietnam.org  –  DĐ: 0974 396 562

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?