*Thông tin chung

Từ 01/2022 đến 06/2022, trung tâm LIFE hợp tác cùng tổ chức OXFAM thực hiện dự án Trao quyền cho Công nhân dệt may để góp phần cải thiện đời sống của họ với nguồn tài trợ từ GIZ – Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội thảo khởi động dự án là một hoạt động trong hợp phần nhằm giới thiệu dự án một cách chính thức và thu hút sự đồng thuận tham gia của các bên liên quan.

Dự án với 3 mục tiêu chính (i) Xây dựng nhóm công nhân nồng cốt có khả năng xác định và nói lên nhu cầu, nguyện vọng được cải thiện đời sống của người lao động (ii) Tạo kênh giao tiếp đa chiều giữa đại diện người lao động, BGĐ nhà máy và chính quyền địa phương nhằm cải thiện đời sống người lao động (iii) Đúc kết và chia sẻ bài học kinh nghiệm của dự án.

*Thông tin về hoạt động

Thời gian và dịa điểm thực hiện tập huấn: Do đặc thù của Dự án, thời gian và địa điểm tập huấn chính thức sẽ được lựa chọn, thống nhất và thông báo cho giảng viên 7-14 ngày trước khi triển khai. 

Tập huấn:

 • Số lượng học viên: 25 – 35 người/lớp
 • Đối tượng: Cộng tác viên dự án

Số lượng trợ giảng: 1 người

Số ngày làm việc: 6 ngày

 • Trợ giảng khóa Tập huấn Kỹ năng giao tiếp & Làm việc nhóm: 2 ngày
 • Trợ giảng khóa Tập huấn Tình yêu hôn nhân gia đình: 2 ngày
 • Trợ giảng khóa Tập huấn Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân: 2 ngày

Thời gian triển khai công việc: Từ tháng 05 tới tháng 06 (hoàn tất công việc và báo cáo trợ giảng).

*Nhiệm vụ chính của giảng viên

Chủ động liên hệ với Quản lý Dự án/Cán bộ Dự án và giảng viên để cập nhật thông tin, xếp lịch cho các buổi tập huấn và sắp xếp hậu cần.

Trong quá trình triển khai tập huấn, trợ giảng cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như sau:

 • Hỗ trợ điều hành lớp học để giảng viên có thể hoàn thành tốt được công việc giảng dạy
 • Hỗ trợ và góp ý về nội dung tập huấn cho giảng viên
 • Hỗ trợ học viên trong suốt khóa tập huấn
 • Theo dõi và đảm bảo sĩ số lớp học

Cung cấp báo cáo liên quan sau mỗi buổi tập huấn.

Hỗ trợ Dự án tìm kiếm các nhân tố, câu chuyện thành công trong quá trình thực hiện các buổi tập huấn và thông báo cho Quản lý Dự án/Cán bộ Dự án để kịp thời hỗ trợ và ghi nhận thông tin.

*Yêu cầu đối với trợ giảng

 • Có bằng Đại học
 • Có hơn 3 kinh nghiệm trợ giảng về các lĩnh vực tập huấn người lao động, tập huấn truyền thông
 • Có khả năng làm việc với cộng đồng và điều hành làm việc nhóm

*Định mức chi trả dựa trên báo giá và thỏa thuận của hai bên

Deadline: 29/04/2022

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Đào Nhật Minh – Email: minh@life-vietnam.org  –  DĐ: 0974 396 562

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?