THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ máy chủ vận hành hệ thống dữ liệu y tế cộng đồng và quản lý chất lượng chương trình” 

Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-LIFE ngày 31/03/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ máy chủ vận hành hệ thống dữ liệu y tế cộng đồng và quản lý chất lượng chương trình”;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa;

– Địa chỉ: 46/33 Nhiêu Tứ, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM;

– Giá trúng thầu: 165.858.000đ (Một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa được biết và mời Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Xem file ban hành tại đây

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: “Thiết kế và lập trình phần mềm giảng dạy trực tuyến E-Learning” 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phần Mềm MONA

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-LIFE ngày 30/03/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và lập trình phần mềm giảng dạy trực tuyến E-Learning;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phần Mềm MONA;

– Địa chỉ: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM;

– Giá trúng thầu: 254.000.000đ (Hai trăm năm mươi bốn triệu đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Phần Mềm MONA được biết và mời Công ty TNHH Phần Mềm MONA đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

File ban hành tại đây

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: “Nâng cấp, duy trì hệ thống dữ liệu y tế cộng đồng” 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa

Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-LIFE ngày 30/03/2023 của Giám đốc Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, duy trì hệ thống dữ liệu y tế cộng đồng;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa;

– Địa chỉ: 46/33 Nhiêu Tứ, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM;

– Giá trúng thầu: 984.199.000đ (Chín trăm tám mươi tư triệu một trăm chín mươi chín ngàn đồng) (đã bao gồm các loại thuế).

– Nguồn vốn: Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS);

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa được biết và mời Công ty TNHH Giải pháp Tin học Bách Khoa đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

File đính kèm tại đây

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NGHIÊN CỨU SMILE

 

Kính gửi: Các Công ty Truyền thông – Quảng cáo

 

Trung tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (Trung Tâm LIFE) là một tổ chức Khoa học Công nghệ, trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2007 với ngành nghề là thực hiện các nghiên cứu và các dự án về cân bằng giới, quyền trẻ em, di cư, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe.

 

Trung tâm LIFE đang thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học: Sức khỏe tâm thần của nhóm thiểu số về giới và tính dục ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (gọi tắt là SMILE) do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ (National Institute of Mental Health, USA) tài trợ. Nhằm thực hiện việc quảng bá nghiên cứu đến với đúng đối tượng đích LGBTQ+ và thu thập thông tin phục vụ khảo sát ở Việt Nam, Trung Tâm LIFE trân trọng kính mời các đơn vị Truyền thông – Quảng cáo có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá phí dịch vụ quảng cáo với thông tin cụ thể như sau:

 

 1. Nội dung công việc: Sản xuất tư liệu truyền thông và quảng bá nghiên cứu SMILE đến nhóm đối tượng đích LGBTQ+ và thu thập 500 phiếu khảo sát hợp lệ ở Việt Nam.
 2. Thời gian bắt đầu công việc dự kiến: ngày 10/04/2023 – 15/7/2023
 3. Hồ sơ chào giá đề cập đến:
 • Giá phí dịch vụ quảng cáo theo các đầu mục tại Phụ lục đính kèm.

Hồ sơ được gửi về Phòng Hành chính Nhân sự – Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống, 205 đường số 09A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Thời gian: Hồ sơ chào giá gửi đến trước 14h00 ngày 06/04/2023

Điện thoại: 028 5431 9580 – ext 101 hoặc Bà. Trương Thị Nhung: 0906 610 306 – Email: nhung@life-vietnam.org

 

Trân trọng,

Giám đốc

Nguyễn Nguyên Như Trang

Thư mời chính thức tại đây

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Nâng cấp, duy trì hệ thống dữ liệu y tế cộng đồng.

– Loại gói thầu: Trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

Nguồn vốn: dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 9 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2023 đến 10 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2023.

Địa điểm phát hành: 205 Đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 5431 9581                        Email: nhung@life-vietnam.org

Giá bán một bộ HSMT: Phát hành miễn phí

Bảo đảm dự thầu:

– Số tiền: 15.000.000VNĐ (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);

– Hình thức bảo đảm: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023 tại 205 Đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. 

Thư mời chào giá xem TẠI ĐÂY (CHƯA CÓ LINK)

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn

 

Căn cứ thư mời chào giá dịch vụ quảng cáo phát hành ngày 05/03/2023 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp cung cấp dịch vụ trên với những nội dung sau:

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn;

– Địa chỉ: 499/520 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

– Giá chào hàng: 105.600.000 (Một trăm linh năm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) (đã bao gồm các loại thuế).

– Nguồn vốn: Nguồn vốn Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 93 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống thông báo đến Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn được biết và mời Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Mẫn đến văn phòng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống để ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Tham khảo Quyết định chính thức tại đây

Kính gửi: Các Công ty Truyền thông – Sản xuất hình ảnh, video

Trung tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (Trung Tâm LIFE) là một tổ chức Khoa học Công nghệ, trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2007 với ngành nghề là thực hiện các nghiên cứu và các dự án về cân bằng giới, quyền trẻ em, di cư, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe.

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Sản xuất 24 video ngắn cho ứng dụng D.Health thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)” với thông tin cụ thể như sau:

 1. Nội dung công việc: Sản xuất 24 video ngắn cho ứng dụng D.Health theo kịch bản cho sẵn và theo phong cách vẽ animation
 2. Thời gian bắt đầu công việc dự kiến: ngày 17/03/2023 – 30/4/2023
 3. Hồ sơ chào giá đề cập đến:
 • Giá phí dịch vụ quảng cáo theo các đầu mục tại Phụ lục đính kèm.

Hồ sơ được gửi về Phòng Hành chính Nhân sự – Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống, 205 đường số 09A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Thời gian: Hồ sơ chào giá gửi đến trước 14h00 ngày 13/03/2023

Điện thoại: 028 5431 9580 – ext 101 hoặc Bà. Trương Thị Nhung: 0906 610 306 – Email: nhung@life-vietnam.org

Thư mời báo giá chính thức Tại đây

Phụ lục báo giá tại đây

Căn cứ Quyết định số QĐ 40/2022/QĐ-LIFE ngày 15/12/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trang trí bố trí nội thất văn phòng Trung tâm LIFE” thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững, Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội và các Tổ chức Cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân nhà máy và gia đình của họ ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chăm sóc sức khỏe cho công nhân, Giáo dục quản lý tài chính cho công nhân và Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động thông qua kênh Kỹ thuật số;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM

– Địa chỉ: 353/4 Phan Xích Long, phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

– Giá trúng thầu: 522.031.390 đồng.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Kiến Trúc Nam được biết và mời Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Kiến Trúc Nam đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông tin văn bản TẠI ĐÂY

MỜI CHÀO GÓI THẦU: TRANG TRÍ BỐ TRÍ NỘI THẤT VĂN PHÒNG TRUNG TÂM LIFE

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu Trang trí bố trí nội thất văn phòng Trung tâm LIFE thuộc các dự án (1) Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững. (2) Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội và các Tổ chức Cộng đồng trong Phòng, chống HIV/AIDS; (3) “Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân nhà máy và gia đình của họ ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” và (4) Chăm sóc sức khỏe cho công nhân, (5) Giáo dục quản lý tài chính cho công nhân và (6) Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động thông qua kênh Kỹ thuật số. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh gồm có:

 • Bản sao giấy phép kinh doanh
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của đơn vị chào giá
 • Đề xuất về kỹ thuật
 • Đề xuất về giá
 • Tiến độ hoàn thành

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

Thời gian phát hành HSYC: từ 11giờ 00, ngày 09 tháng 12 năm 2022 đến 11 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.

Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.

Thời gian xét chọn đơn vị cung cấp: Ngày 16/12/2022

Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp hoặc gửi mail theo các địa chỉ sau:

 • Địa chỉ nhận: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. ĐT: 02854319580
 • Mail: lifevietnam@life-vietnam.org

Thư mời chào giá xem TẠI ĐÂY