Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) phát hành Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh cho gói thầu dịch vụ tin nhắn và top up cho khảo sát ” Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối  tượng đích ” thuộc dự án: Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

Ngày phát hành: 25/11/2022

Tại địa chỉ: 205 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ban hành kèm theo Quyết định: số 36/2022/QĐ-LIFE và QĐ số 37/2022/QĐ-LIFE

Các nhà thầu quan tâm vui lòng xem Hồ sơ yêu cầu: tại đây.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?