Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát: “Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối tượng đích ” thuộc dự án ” Hỗ trợ Địa phương Phát triển và Cung cấp Dịch vụ về HIV và Chăm sóc Sức khỏe Hiệu quả, thích ứng và Bền vững”.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.
– Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến 09 giờ 59 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022 ( trong giờ hành chính).
– Địa điểm phát hành HSYC: 205 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM.
– Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.
– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022.
– Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022.

Văn bản chính thức xem TẠI ĐÂY!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?